خاموش کردن حریق با امواج صوتی

خاموش کننده صوتیدو دانشمند مهندسی دانشگاه George Mason راهی را یافتند که بتوان آتش را با امواج صوتی خاموش کرد.آنها روشی نو در اطفای حریق ابداع کردند که بیشتر در فیلم های علمی-تخیلی دیده بودیم.Viet Tran و Seth Robertson مخترع این دستگاه هستند که به ترتیب دانشجوی مهندسی رایانه و دانشجوی مهندسی الکترونیک می باشند.
طبق تحقیقات پیشین دانشمندان در این حوزه، امواج صوتی قابلیت کاهش حجم آتش را دارند. حتی دانشمندانی که به نتایج فوق رسیدند فکرش را نمی کردند که امواج صوتی قابلیت اطفای حریق را 7داشته باشد.اما این دو دانشجو همه چیز را تغییر دادند.
ادامه مقاله