با سلام خدمت کاربران عزیز
با توجه به احساس نیاز برخی کاربران در خصوص مدارک مورد پذیرش برخی رشته از جمله بهداشت حرفه ای لازم بود که در این بخش از انجمن hse مدارک پیشنیاز آزمون ارشد بهداشت حرفه ای 96-97 را اعلام کنیم .

مدارک مورد پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای
مدارک تحصیلی مورد پذیرش دراین رشته کارشناسی بهداشت حرفه ای بهداشت محیطایمنی صنعتیمهندسی ( صنایع ، مکانیک و شیمی) – فیزیک – شیمی میباشد