سازمان آتش*نشانی در کشور ما یک سازمانی دولتی است که وظیفه مقابله با آتش و برخی دیگر از سوانح و حوادث را بر عهده دارد.

در کشور ما، وظیفه آتش*نشانی فقط به مبارزه با حریق خلاصه نمی*شود. برای مثال سازمان آتش*نشانی و خدمات ایمنی شهرداری، شرح وظایف خود را بدینگونه اعلام نموده است:

۱. مقابله با هرگونه آتش*سوزی
۲. نجات محبوس شدگان در زیر آوار ساختمان، خودروی تصادفی، آسانسور و...
۳. مقابله و پیشگیری از سقوط اجسام و درخت از ارتفاع و احتمال خطر برای شهروندان
۴. نجات سقوط کنندگان در چاه، کانال آب، رودخانه، سد، استخر و...
۵. مقابله با حیوانات وحشی و موذی
۶. نجات مصدومین حوادث چرخ گوشت، حلقه*های فلزی، تسمه نقاله، دستگاه*های برش و کارخانه*ای
۷. کلیه موارد دیگری که در آن جان و مال شهروندان در معرض خطر می*باشد.
ادامه مطلب در سایت منبع